INVESTMENT MEMORANDUM • NASCENT VENTURES


VAARDIGHEDEN

brochure

OPDRACHTGEVER

Nascent Ventures

jaar

2016

Nascent Ventures wil een investeringsfonds opzetten voor high-tech startups. Met dit investeringsfonds willen zij vernieuwende technologieen zoeken, ontwikkeld door Nederlandse research instituten en universiteiten, en deze doorontwikkelen en in de markt zetten.

Om het investeringsfonds van de grond te krijgen zijn ze op zoek naar investeerders die willen aanhaken. Om geinteresseerde investeerders goed te informeren is het Investment Memorandum opgezet, een uitgebreid document. Studio Oblong heeft dit document opgemaakt met een vormgeving die recht doet aan de serieuze inhoud, de zakelijke doelgroep en de hightech materie.